Diskussion om, och inte i, det gamla kommunhuset

I måndags var det kommunstyrelsemöte igen. Inga politiskt spännande ämnen, även fast debatten om renhållningstaxan blev omfattande. Jag röstade för den nya renhållningstaxan som innebär en höjning med runt 180 kronor, om man som jag har en stor tunna. Det blir samma pris för två tunnor med flera fraktioner som för tunnan med bara kompost och brännbart.

Gamla kommunhuset utmed Slagtoftavägen

Lite mer kontroversiellt blev frågorna som vi ställde angående försäljningen av det gamla kommunhuset utmed Slagtoftavägen. Där är planen att man skall sälja huset för 4.2Mkr till kommunens egen hovleverantör av byggtjänster. Detta sker samtidigt som man skall hyra tillbaka nedervåningen till socialförvaltningen för 120kkr om året. På ovanvåningen har hyreskontrakt skrivits med hovleverantören av sociala tjänster, vilket är ett sammanträffande med tanke på hyresgästen på nedervåningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade gått vidare och skrivit kontrakt, men saken skall upp i fullmäktige så fler kan titta på detta. Argumenten för försäljning är att när man fattade beslut om det nya kommunhuset för två år sedan hade man bestämt att det gamla kommunhuset skulle säljas. Och det kanske var en bra plan då, men som bekant har det runnit en del vatten under bron sedan dess. Dessutom har det runnit en hel del vatten nere på CMU i källaren till vårdcentralen, så handläggarna har därmed hamnat i gamla kommunhusets nedervåning.

Under 2011 jobbade kommunledningen med något som gick under namnet lokalförsörjningsplanen. Det var ett arbete som havererade då det uppfattades som ett omöjligt jobb att få en övergripande bild över de framtida lokalbehoven i kommunen. Senast vi i nämnden gjorde ett remissyttrande, vad jag kan se i de gamla protokollen, vi konstaterade följande i för ett år sedan SN 2011-05-19 §84:

” Socialnämnden vill till kommunstyrelsen framföra att nämnden under 2011 har för avsikt att närmare diskutera de olika förslagen som Centrumledare för boende har arbetat fram samt utifrån dessa diskussioner framlägga en långsiktig plan för lokalförsörjning avseende socialnämndens behov.”

Som sagt så har en hel del hänt sedan dess. Vi har bland annat en helt annan organisation för vilken vi inte ännu har utrett lokalbehovet. Det faktum att socialförvaltningen skulle hyra tillbaka lokalerna för 360kkr under tre år visar att vi inte riktigt har kontroll på det hela.

Vi var tre stycken på kommunstyrelsemötet som ville ha svar på frågan om det inte fanns ett internt behov INNAN man sålde. Visst har kommunledningen satt oss i situationen med ett färdigförhandlat kontrakt men det innebär ju inte att vi skall gilla läget alltid.

Vad som dessutom var extraordinärt var att det sas på mötet skulle kosta 100kkr i mäklararvode att avbryta köpet nu. Det kändes spontant som utpressning att man hade lyckat sätta sig i en så dålig position att exekveringen av det politiska systemet är så riskfyllt att man inte kan rösta emot något. Fler argument dök upp på mötet när det stod klart att alla inte dansade efter samma pipa – avbetalningen på pensionsskulden var i fara om man inte röstade rätt. Patetiskt argumentation som snarare gjorde mig mer övertygad om att kolla upp detta ytterligare.

Nio röstade för försäljning, tre emot och en avstod. Vi reserverade oss naturligtvis med argumenten ovan. Vi får se om fullmäktige har en annan uppfattning.

11 svar på ”Diskussion om, och inte i, det gamla kommunhuset

 1. Lars Ahlkvist

  Så sorgligt att Du bortser från fakta, och misstror beslutsprocessen. Hade vi haft behov av huset hade vi avbrutit försäljningen. Men det har vi inte. Hela övervåningen är uthyrd till en privat intressent (som jag tyvärr upplever att du hånar genom att kalla hovleverantlr – what’s your hissen issue? – varför Din gräsligt nedlåtande attityd? Därför jag föredrar att nästa gång inte stå på samma valsedel som Du.

  Genm en försäljning slipper vi investeringskostnader till stora belopp, över en halv miljon. Kan betala av tre miljoner på pensionsskulden. Slipper onödig kostnad för mäklararvode. Men allt detta kan Du inte ta till dig.

  Kan bara beklaga, inte minst Hörby kommun om Du får majoritet. Jag och Pelle har sett fördelarna av en bra affär, det gäller att vara beslutskompetent. Kan man inte det är det bättre att stå tillbaka för bättre krafter.

  Svara
  1. Uno Johansson

   Om komunen inte behöver huset varför hyr ni då in er i det.
   Ni har precis byggt ett nytt kommunhus. Ni Moderater tyks ha ”0” koll
   på vad ni sysslar med. Man måste ha en vision och målsättning som
   innebär att inte leva över kommunens tillgångar. Då hade ni kunnat
   klarat den enorma penisionsskulden och slippa sälja till underpris.

   Svara
 2. Medborgare

  Tack Lars för ditt besked att du inte kommer att stå på samma lista som PerElis! Då behöver vi ju inte stryka ditt namn.
  Vi får även ytterligare attribut på listan för din förträfflihhet ; ”beslutskompetent”
  Akta dig så du inte spricker!

  Svara
 3. Lars Ahlkvist

  Ingen risk! Jag är trygg i det jag gör och de värderingar jag står för:-)

  Svara
 4. Axel Eriksson

  Vad jag har förstått efter att ha läst tidningar och talat med tjänstemän i kommunen så säljer eller hyr kommunen ut egna lokaler för att sedan hyra externa lokaler för att klara sin verksamhet. Men det är ju inte så underligt eftersom hela kommunledningen tycks vara en fanclub till EBBERÖDS BANK.

  Svara
 5. Anita Ullmann

  Höjningen med 180 kr (om man har ett stort kärl) är på 6,5%. För dem som har små kärl blir det en höjning med 30%, 685 kr.

  Svara
 6. Daniel Oja (m)

  Jag noterar att socialnämnden ämnar bedriva hemmaplanslösningar i gamla kommunhuset. Du lovade återkomma med nyckeltal kring den planerade verksamheten. Men för en vecka sedan visste du inte ens att detta var planen.Än mindre har det presenterats någon budget eller nyckeltal. Sitter du inte i nämnden? Jag har sett ”styrning och kontroll” upprepas gång på gång på denna blogg. Vi har nog olika uppfattning om vad det innebär.

  Svara
 7. Anna

  Svar till Daniel Oja.

  Den som lever på socialnämnden/socialnämnderna skall nog vara lågmäld i debatten. Varför ökar dessa kostnader i kommunen hela tiden?

  Svara
 8. Daniel Oja (m)

  Anna, det finns ett enkelt svar på varför kostnaderna ökar. Det är för att behoven ökar. Hörby utmärker sig inte på något sätt vad gäller kostnaderna. Hörby utmärker sig tyvärr inte heller när det gäller sk hemmaplanslösningar. Det pratas mycket om privata företag i välfärden. Men den i särklass största marknaden som skattefinansieras är byggsektorn. Men har vi någonsin hört kommunala företrädare säga att nu börjar vi bygga själva. Dessutom med det enda underlaget att ”det borde bli billigare”.
  Det finns såklart områden där kommunen skulle tjäna pengar på att utföra de tjänsterna själva. Men då måste man identifiera dem, sätta nyckeltal, göra en budget. Självklarheter kan tyckas. Men ändå så görs det inte. Man har (vi arbetar bla med att utbilda kommuner i att göra effektiva hemmaplanslösningar) inte en aning om när eller om man kommer att tjäna något på det. Vare sig på kort eller lång sikt. Än mindre vad samma sak skulle kosta att köpa in.

  Svara
 9. Per Elis Jansson

  Hej Daniel, som svar din första kommentar kan man ta ärendet om de placerade barnen. Som du kommer ihåg saknades det utredningar: http://www.perelis.se/?p=3076. Detta tog förvaltningen tag i och nu finns målet att minska placeringarna med 20%, ungefär med 10 barn. För att åstadkomma detta hyr vi in (privatanställd!) personal på IFO.

  Hur mappar detta in i hemmaplanlösningar? Jo, genom att ha en resurspalett som kan hjälpa barnen och familjerna innan de kommer till dyra placeringar. Den inhyrda personalen, som initialt kostar mer pengar, kommer i längden spara pengar i de färre placeringarna.

  Precis som vi har gjort med placerade barn behöver vi göra med alla områden där det är praktiskt möjligt. Förvaltningen jobbar med rapporterings och styrsystemet.

  Du skriver att Hörby inte utmärker sig, men det är precis det vi gör på detta området, det som PWC rapporten visade och som handläggarna hade påtalat länge, att vi inte hade de kapaciteter som behövs i stödkedjan.

  Vad vi kanske är dåliga på är att förklara att detta är ett långsiktigt projekt. I dagsläget ligger vi -18Mkr, fixar vi 8-10Mkr nästa år så kanske vi kan komma till målet 2014. Där kan jag villig erkänna att det kommer ta tid innan vi har tal och tracking att jaga mot.

  Om man slutligen skall koppla till försäljningen av kommunhuset handlar det om att vi inte vet behoven just nu. Vi har utanför protokollen diskuterat lokalbehoven relaterad hemmaplanlösningar med AU minst en gång (när jag har varit med). Man får väl vara självkritiskt till att SN inte skickat detta uppåt tidigare, men att inte agera när vi ser problemet är enligt mig än värre.

  Svara
 10. Lars Ahlkvist

  Uppdraget för Socialnämnden enligt fullmäktige är att komma till ett resultat enligt budget 2012, och kunna redovisa åtgärder för att nå dit. Åtgärder som Fullmäktige slutgiltigt kan ta ställning till utifall det påverkar kvalitetsmålen. Såväl fullmäktige som revisorer förväntar sig att Socialnämnden fullgör det uppdraget.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.