Nämnden för räddande av populära boenden för äldre

Tyvärr var jag tvungen att prioritera bort Socialnämnden på torsdagen på grund av arbetsbelastningen på jobbet, men som det står i tidningen (SkD 2012-06-14) diskuterades serviceboendet ute i Önneköp på nämnden. Det är korrekt att samma konfiguration som finns idag inte kan fortsätta med den upphandlade hemtjänsten i området på grund av LOVen.

Men med det följer inte att man skall lägga ner boendet. Som vi alla vet så finns det inga garantier för något här i livet; Skulle det visa sig att det blir signifikant dyrare att driva plasterna eller om det inte finns någon som lämnar anbud på verksamheten, ja då är ju situationen i ett annat läge. Där är vi ju inte idag – snarare tvärt om.

Kostnadsbilden och kvaliteten för boendet talar till dess fördel, och det är klart att vi skall handla upp platserna enligt praxis. Långaröds hemservice har alla möjligheter att konkurrera med den effektiva och kvalitativa organisation som finns idag. Så med den bakgrunden är det igen tragiskt att politikens intriger sätter onödig oro i gungning när så inte är befogat. Likheterna är stora med när KSAU i beslut kräver att det prognostiserade underskottet för socialnämndens verksamhet skulle ner till noll 2012. Orealistiskt och onödigt provokativt, för vilka syften?

Vi har i femklövern som första punkt att hela kommunen skall leva och det går ju lite på tvärs med programmet att avveckla ett boende ute i en by som bevisligen fungerar bra. Det hela klingar som förra årets sommarplåga när marklägenheterna på Källhaga debatterades. Ni kommer ihåg debaclet när dessa lägenheter, i stället för att hyras ut till äldre, vakanshölls och började användas till andra ändamål med de påföljande problem som rapporteras av de boende på området.

På förra nämndmötet var det nödvändigt för ordföranden Maria Danielsson att markera genom att påtala att socialförvaltningen styrs av socialnämnden och inte den kommunala organisationens motsvarighet till kemins fria radikal. Dessa kortlivade element som surrar runt i organisationen och vållar allmän oreda, oro och toppstyrning. Önnebo är ett typiskt exempel på en dylik operation som inte skulle passerat nämnden, och inte heller gjorde det enligt de informationer jag har idag.

Källhagaärendet upprepade sig i år igen i form av Önnebo och det är tydligt att socialnämndens kontakt med verkligheten är större än den fria radikalens. På samma sätt som vi lyckades i våra intentioner med kriterierna om behov av service för marklägenheterna på Byggmästargatan, kommer nämnden med all säkerhet landa Önnebo på ett bra sätt.  Sen får vi se om nämnden skall försökas lösas upp vid juletid igen eller om nämndens beslutsamhet har gått fram vi detta laget.

Läs mer om fria radikaler på Wikipedia, där fler likheter kan skönjas till mycken munterhet. Allegorierna, känner jag, sprutar från den Wiki-artikeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.