Och där fick jag…

Under nästan hela 2013 hade vi i socialnämnden haft en konsistent helårsprognos på mellan -10Mkr till -11Mkr. Läget var stabilt även efter semestrarna som brukar gunga till prognosen ordentligt. Men så långt var allt OK.

I september fick vi två negativa besked. Först att ekonomen som hjälpte till med att hålla koll och styra med ekonomin skulle sluta. Vi som sitter i nämnden vet att rollen är otroligt viktig eftersom ekonomistyrningen inte är ett självspelande piano inom Socialförvaltningen. Snarare är det tvärt om; den behövs hela tiden korrigeras likt ett JAS plan som störtar om man inte aktivt justerar vingarnas attityd.

Det andra beskedet var att man såg att det fanns tendenser på att kostnaderna för hemtjänsten rusade iväg. På bara en månad ökade kostnaderna dramatiskt för de biståndsbeslut som effektuerades. Förvaltningen satte igång utredningar för att se vad som hände. Fram emot oktober hade inga konkreta orsaker hittats varför kostnaderna skenade.

Extra oroligt blev det då vi samtidigt rullade ut systemet med schablontider för hemtjänstinsatserna – ett system som kräver en återkoppling från utförardelen till myndighetsdelen för att tiden skall trimmas in. Detta var två helt nya moment och visst fanns det farhågor om att kostnaderna skulle sticka iväg.

Trots det så landade helårsunderskotttet på -12,6Mkr efter oktober månads bokslut och därtill hörande prognos. Vad som då framkom var att de externa placeringarna även de hade satt igång och öka tillsammans med försörjningsstödet. Placeringarna var mycket oroande eftersom majoriteten av besparingarna för 2014 skulle komma från att kommunen skulle kunna dra ner antalet placeringar och föra individerna till kommunal verksamhet.

Trots hoppet på 2Mkr så skrev jag i november att vi faktiskt hade en hyffsad bra kontroll på ekonomin. I princip samma underskott hade redovisats sedan tidig vår. Det gav en bild av stabilitet och en bra bas att agera utifrån med att kontrollera och trimma med kostnader.

Till decembermötet hade helårsprognosen hoppat upp till 14,9Mkr. Placeringar, försörjningsstöd, beviljade hemtjänstinsatser, lokalunderhåll och extrapersonal. Mer av allt men fortfarande logisk koppling mellan förändringar av prognosen och den operativa verksamheten som förvaltningscheferna rapporterade om.

I måndags får jag reda på att socialnämndens resultat för 2013 blev -30Mkr. 15Mkr mer än vad som rapporterades i december. Hur gick det till?

Vårt kommunala JAS hade störtat och spontant vill jag uttrycka mig som personen på videon nedan uttrycker det under kraschen:

Kommentaren efter från generalstaben att ”det är inte ovanligt med sådana här olyckor och reservpengar finns” känns passande… om det nu finns pengar kvar?

När jag hör mig för så finns det en konsensus i kommunen på alla nivåer runt svaret ”ingen aning”. Inte ens kommunledningskontorets ekonomiavdelning (som är ansvariga för ekonomiuppföljningen) har några svar. Det står uppenbart klart för mig att vi i nämnden inte har tittat på den ekonomiska verkligheten när vi under 7 månaders tid sett på siffror som beskrivit en konsekvent positiv vy.

-30Mkr är nästan precis det underskott vi började med januari 2011 när vi tillträdde. Vi är lika blinda nu som då. Hade vi kunnat säga ”underskottet beror på detta, detta och detta” och att vi sett trenderna när förändringarna började hända, ja då hade vi skiljt oss från januari 2011. Men det kunde vi inte.

På våren 2011 beslutade kommunstyrelsen att en extern revision skulle göras av Socialnämndens verksamhet. Jag var av uppfattningen då att det var ett jobb som varje chef inom förvaltningen skulle göra. Både jag och kommunstyrelsen hade fel. Jag i det att cheferna inom den dåvarande förvaltningen inte hade kapacitet att genomföra en audit och benchmarking av sin egen verksamhet.

Kommunstyrelsen hade fel i att revisionen skulle titta på socialförvaltningen när problemet uppenbart ligger i ekonomistyrningsfunktionen under kommunledningen. Detta var förövrigt något som jag påpekade redan när revisionsrapporten från kommunens revisorer behandlades i fullmäktige på april mötet 2011. Ett påpekande som resulterade i kommentaren ”populistiskt effektsökeri” av kommunalrådet som då liksom nu hade bjälken i sitt eget öga.

Hoppet om att vi skall till sist komma till rätta med situationen med ekonomistyrningen är att kommunalrådet Ahlkvist fortsätter sitt korståg mot partibrodern Skerup nere på gatukontoret och därmed håller sig långt borta från ekonomiverksamheten och den kommande utredningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.