Socialutskottet 2.0

Here we go again!

Måndagen den 9 januari röstade kommunstyrelsen igenom att Fullmäktige skall få möjlighet att lägga ner Socialnämnden… igen. I december skickade Fullmäktige tillbaka ärendet till Kommunstyrelsen för att bereda ärendet ytterligare. I återremissen fanns förslag till alternativa åtgärder, än att kasta demokratin överbord. Men det var tydligen inte intressant.

Bara några dagar efter Fullmäktige i december sammanträder Kommunstyrelsens arbetsutskott och konstaterar att ärendet skall skickas tillbaka till Kommunstyrelsen i befintligt skick – inget behövdes utredas ytterligare. Det gick så snabbt att när ärendet kom upp till Kommunstyrelsen den 9:e januari så hade man inte bemödat sig med att ändra datumen för övertagandet, som då skulle skett retroaktivt. Snabbt fotarbete till kopiatorrummet på kommunen gjorde att man på sittande möte kunde lämna ut dokument med rätt datum för att ta beslut på.

I Skånska Dagbladet den 12 januari kommenterar kommunalrådet:

 – Nu hoppas vi att vi ska kunna stöka undan det här, och ägna oss åt att få lugn och ro i verksamheten. Det har vi inte idag. Jag hoppas att detta ska bli en välbehövlig slutpunkt för detta ärendet, säger kommunalrådet Lars Ahlkvist (M).

Och visst är det så att ärendet skall ”stökas undan” för något annat skall det inte göras. Bråttom är det, bara datumfadäsen visar på detta  – jag har mina misstankar om varför det är så bråttom men jag kan inte belägga dem ännu – time will tell and more to come…

Men en halv poäng tänker jag ändå dela ut för konstaterandet att det är en välbehövlig slutpunkt. För visst är Socialnämndens ordförandes initiativ om att lösa upp sin egen nämnd som pricken över i:t,  i den annars så uddlösa exekveringen av nämndsarbetet. Det kanske är så att jag, som inte är van vid offentlig förvaltningen, har för högt ställda förväntningar på vad man som politiker kan kräva. Men som folkvald är det inget som jag tänker stillatigande sitta och se på, när fokus ligger på annat än att förvalta våra gemensamma tillgångar på bästa sätt.

Vi har fått höra att nämnden inte har fungerat, att nämnden inte har klarat av att fatta beslut. Senast på Kommunstyrelsen fick man höra detta av oppostitionen. Men när jag kontrollfrågade så fick jag svar att, ”nej, det var ju inte så att förvaltningen väntar på några beslut från nämnden”. Tomt skitsnack i vanlig ordning. Vi har nog alla som sitter i nämnden en klar och tydlig uppfattning om var skon klämmer, och det är därför som nämnden själv kommer med en annan analys än vad det politiska etablissemanget i Kommunstyrelsen kommer fram till. Jag kan nog sticka ut min just nu semester-skäggiga haka och påstå att ledamötena i kommunstyrelsen som röstar ”ja” till nedläggning är dåligt informerade eller är påverkade av andra faktorer än de rent faktiska.

Ni är många som säger att ”nu får det vara nog med tjafs om socialnämnden” och ”sluta mobba ordföranden”. Tro mig, jag har mött många av er. Men varför skall man ge upp – det ligger inte riktigt för mig. Att man bemöter osanningarna varhelst de dyker upp kan inte vara mobbing. 

Låt mig ta ett exempel på hur det har sett ut: Socialnämndens ordförandes rapport från april. Låt oss dissekera dess innehåll (läs rapporten innan du fortsätter nedan):

 • I april skrivs ”… dialogen med politiken är optimal”; vi minns två månader senare haveriet med marklägenheterna på Källhaga. Vad var det för dialog och för vem var den optimal? Under denna tid i april bodde ordföranden på Socialförvaltningen och cashade ut det höjda arvodet som kommunens andra heltidsbetalda politiker, samtidigt som man tappade bort kontakten med nämnden. Källhaga är bara ett exempel, dålig beredning och ny information på sittande möte andra. Presidiet har inte fungerat – jag har ställt fråga om hur presidiearbetet ser ut men jag har aldrig fått något svar.
 • Om ekonomisk uppföljning, vi kommer alla ihåg hur det såg ut; vi hade bara månaden innan i den allmänpolitiska debatten konstaterat att socialnämnden inte hade någon budget (eller var det två budgetar), när ordförande kommer tillbaka och beskriver prognosen som god och att höjd har tagits för sommarens vikarier. Efter sommaren konstaterades att samma hål som förra sommaren hade uppstått. Sparpaketen har av ordföranden beskrivits för revisionen som ett ”spel för gallerierna” så då var det väl tur att de inte var medräknade…
 • Konsultuppköp – I arbetsmiljöanmälan säger CMU personalen om PWC rapporten, att de kunde berättat resultatet, men det var ingen som lyssnade – ”dialogen optimal” var det… 
 • Konsekvensen av att ha heltidsanställda politiker är att de kommer dyka ner i förvaltningens verksamhet – vilket också skedde på centrumledarträffarna. Biträdande socialchef beslutar att sparka ut politikerna. Hur styr man politiskt en förvaltning var en fråga som inte ställts nog tidigt.
 • Och så kommer vi till arvodesfrågan, som vi har diskuterat till leda, men hur mycket tid gick det inte till att rättfärdiga dessa extrapengar? Det enda man kan nämna i detta sammanhang är att man kan fundera på orsak och verkan; mer pengar, ger mer politisk närvaro, eller var det tvärt om? Man vet inte åt vilket håll kausalitetssambanden går.
 • Till sist ”arbetsgrupperna” – hur mycket tid spenderades på det som var utan mål och mening redan från början? 

Så här har det sett ut under året som gått – till slut går det naturligtvis inte längre. I stället för att renhårigt avgå väljer ordföranden att lösa upp nämnden.

Så om kommunfullmäktigeledamöterna bemödade sig att till den 30:e januari ta reda på lite fakta i ärendet kommer röstsiffrorna med all sannolikhet se annorlunda ut. För blir det så att nämnden kommer sitta kvar, så torde ordföranden avgå och en nödvändig korrigering i uppställningen kan uppnås utan att kasta demokratin överbord. Detta scenario borde vara det som appellerar till alla i det politiska spektrat i Hörby.

Vad är det för alternativ som erbjuds? Genom en skenmanöver i form av omorganisation, utnyttjar man ett kryphål i kommunallagen att upplösa nämnden på obestämbar framtid. Effekten som man vill uppnå är att bli av med ledamöter som använder sig av sin demokratiska rättighet att vara aktiva och drivande i nämnden. När dessa viktiga principer åsidosätts är läget mycket allvarligt.

Det är inte ett acceptablet agerande det som nu sker och varje partigrupp har nu två veckor på sig att ta ställning till om man tänker upprätthålla de värderingar vi står för i Sverige eller om man tänker slå in på en ny och annorlunda väg.

[poll id=”6″]

18 svar på ”Socialutskottet 2.0

 1. Nils

  Jag ramlade in på den här bloggen av en slump via SkD för ett tag sedan och har försökt följa med i alla turer fram och tillbaka.

  Ett svar som jag inte lyckats läsa mig till i media är varför man har en femklöver. Enligt Valmyndigheten har ju alliansen majoritet i fullmäktige, ja till och med utan kristdemokratiskt stöd. Varför har man valt att ingå i en femklöver?

  Svara
  1. Daniel Oja (m)

   Det är väl rätt så naturligt att man söker så brett stöd som möjligt för sin politik. En gemensam plattform har antagits och sakpolitiskt så verkar inte mycket ha förändrats trots det höga tonläget. Tittar man på tagna beslut under både denna och förra mandatperioden så råder bred politisk enighet inom femkövern.

   Svara
   1. Nils

    Jo, jag håller med om att det är önskvärt med så stort stöd som möjligt för en politik. Men om man tittar på den plattform som antagits (http://www.mp.se/files/237000-237099/file_237055.pdf) så hade vilket parti som helst kunnat ställa sig bakom den, inklusive S, V och SD. Vem vill INTE ha en ”ekonomi i balans” och ”ökad samverkan över kommungränserna”. De enda punkterna som är lite kontroversiella är möjligtvis vårdnadsbidraget och konkurrensutsättning.

    Personligen tror jag på tydliga politiska alternativ som väljarna kan förhålla sig till. Utvecklingen av en kommun blir lättare om man har en gemensam politisk linje som håller ihop (typ alliansen) istället för att blanda fem partiers olika hjärtefrågor till en soppa av ibland direkt motsägelsefulla ”ambitioner”.

    Svara
    1. Björne

     Ja du Nils det är inte lätt att hänga med i svängarna i Hörbypolitiken. Numera kallas det ”SEXKLÖVERN”.Jag antar att det beror på att S ingår i Ahlkvist flock!

     Svara
 2. Nils

  Men Susanne och Anita, ni är ju ändå i hög grad aktiva inom kommunpolitiken i Hörby, har ni verkligen ingen aning? Eftersom företrädare för alliansen inte verkar vilja svara så kan ni väl spekulera lite.

  Svara
  1. susanne meijer (S)

   Hej, Nils. Det kan vi verkligen göra, bara intresasnt att se vad femklövern skriver. Vi återkommer i helgen då vi är lite mer utvilade i hjärnan.

   Svara
 3. susanne meijer (S)

  Vad gäller Socialdemokaternas politik så är det stora ideologiska skillnader. Du Nils, har rätt i att S senaste perioden har varit otydliga i politiken bla att alla skall ha rätt till arbete efter sin förmåga. Skillanderna står även i hur det gemensamma och allmänna ska finansieras. Vi i S anser att det skall företrädesvid finanieras med skattepengar, inga privata försäkringar , man ska inmnte kunna köpa sig en plats i sjukvårdskön. Vårdbidraget är alls ingen liten fråga. Det är vanligen kvinnan stannar hemma. Det sparar pengar åt kommunen då förskola ej behövs. Ja, det finns mycket att orda om.

  Svara
  1. Nils

   Nu vet jag inte om just den här helgen har varit särskilt utvilande för socialdemokratiska hjärnor…:-)

   Hur som helst tror jag att jag fått en lite tydligare bild av varför det finns en femklöver i Hörby. Man styrde tillsammans under förra perioden och valde att gå vidare med samma uppställning, trots att väljarna sänt en annan signal.

   Att S varit otydliga i politiken är kanske dagens understatement men vilket parti vill egentligen att man ska kunna köpa sig förbi en offentlig vårdkö? Eller menar du att S vill förbjuda privata sjukvårdsförsäkringar? Det har jag aldrig läst någonstans. Menar du verkligen det? Tvärtom var väl exempelvis S i Regino Skåne för bildandet av Skåne Care som erbjuder vård till privatförsäkringspatienter. I offentlig vård dessutom.

   Svara
   1. Debattvillig

    Tyvärr så vill moderaterna detta. Nu drar jag steget längre likt Magnus Betnér och säger ”moderaterna hade nog gärna kompaniavrättat alla gamla, sjuka och ej arbetsföra”

    Svara
    1. Nils

     Var någonstans kan jag läsa att Moderaterna vill avskaffa offentligt finansierad sjukvård? Personligen tror jag att man måste börja diskutera alternativa finansieringslösningar inom sjukvården men mig veterligen har inget parti vågat lyfta denna fråga än.

     Debattvillig får gärna hänvisa till lämplig källa. Observera att jag inte anser att Magnus Betnér har tolkningsföreträde när det gäller moderat politik…

     Svara
     1. Debattvillig

      Skönt och se att du inte läser vad man skriver, eller förstår humor.
      Moderaterna vill öppna för att köpa dig förbi köerna. Det är vad dom vill.

 4. Heidi Laine Lundgren

  Angående Skåne Care: Nej, (S) i i Region Skåne motsatte sig inte bildandet av Skåne Care. Skåne Care finns till för att sälja avancerad vård till utlandspatienter – inte svenska försäkringspatienter. T ex de krigsskadade libyerna kommer till Skåne genom att Libyen köper vård av Skåne Care. Ett annat exempel är att man i Dubai (har jag för mig) behövde hjälp med att bygga upp ett diabetessjukhus. På SUS Malmö finns världsledande kompetens inom det området och då köpte man hjälpen via SC.

  Svara
  1. Nils

   Ett förtydligande bara. Jag motsätter mig verkligen inte bildandet av Skåne Care. Det jag vänder mig emot är inkonsekvensen i att hävda att privata sjukvårdsförsäkringar är av ondo och i samma mening ställa sig bakom bildandet av ett bolag som just tar emot privata försäkringspatienter (utländska) på skånska skattefinansierade sjukhus.

   Så om jag förstår Heidi rätt är det alltså privata sjukvårdsförsäkringar för svenskar som ska förbjudas, eller? Är det verkligen partiets officiella linje?

   Svara
   1. Björne

    Socialdemokraterna lever i sin egen lilla värld. Snart inser de flesta att verkligheten sprungit ikapp dem. Klart att det skall vara privata sjukförsäkringar. Varför inte? Det skall även vara privata daghem och äldreboenden . Och dessa kommer att drivas billigare än om kommuner och landsting skall förvalta. Det kanske hade varit bra om någon privat hade tagit över driften i Hörby kommun som ser ut att snart haverera???

    Svara
    1. Debattvillig

     Kul att se nån använda sarkasm och ironi i debatten.
     Tummen upp!

     Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.