Etikettarkiv: vägförening

Kommunen likabehandlar Ludvigsborgare

Efter mycket kommunal vånda beslutade Hörby kommun slutgiltigt  den sista oktober att kommunen tar över ansvaret för vägarna i Ludvigsborg. I närtid betyder det att kommunen tecknar avtal med snöröjare för att hålla våra vägar rena i vinter. Innan beslutet kunde fattas hade ärendet genomgått en beslutssnurra utan dess like i kommunstyrelsen och i dess arbetsutskott.… Läs mer »

Vad hände på kommunstyrelsemötet

Idag har jag som Ludvigsborgare nåtts av positiva besked från vägföreningens ordförande. Kommunstyrelsen anser på måndagen helt plötsligt att det nu finns pengar till att ta över väghållningen i Ludvigsborg. Intressant, eftersom det för två veckor sedan inte fanns några pengar alls till detta förrän 2013. Kommunens kassa måste ha vittjats djupare i prövningen denna gång. Gissar att pengarna… Läs mer »

Ny adress på snöfakturan: Fulltofta

Frånvaro eller inte, resultatet blev det samma. När sveket inträffade förra gången lät man påskina att väghållningen skulle ordnas under ordnade former (min kursivering nedan): Ja, nåt gick uppenbarligen fel i min frånvaro. Hittills har det varit en konsensus om det viktiga i ett övertagande av ansvaret i kommunens regi. Räknar med att det går att… Läs mer »

Årsmöte i vägföreningen

Årets stora höjdpunkt i vägföreningen – årsmötet. Mötet inleddes med att samhällsbyggnadschefen Stefan Winberg kom och berättade om processen för kommunens övertagande av driften och betalningsansvaret. Än så länge har inga beslut fattats men enligt Stefan finns det en viljeriktning inom politiken att så skall ske. Jag har under en tid mailledes haft en fråga… Läs mer »