Posts Tagged ‘vägförening’

Kommunen likabehandlar Ludvigsborgare

torsdag, november 3rd, 2011


Efter mycket kommunal vånda beslutade Hörby kommun slutgiltigt  den sista oktober att kommunen tar över ansvaret för vägarna i Ludvigsborg. I närtid betyder det att kommunen tecknar avtal med snöröjare för att hålla våra vägar rena i vinter.

Jäviga kommunpolitiker från Ludvigsborg - Helen, Torbjörn och jag får en välbehövlig paus från långt fullmäktigemöte

Innan beslutet kunde fattas hade ärendet genomgått en beslutssnurra utan dess like i kommunstyrelsen och i dess arbetsutskott. Många KS ledamöter har ändrat åsikt under resans  gång, mest beroende på att det urprungliga löftet till vägföreningen, inte hade någon som helst backning bakåt. Beslutet blev att ta pengarna från kassan för oförutsedda utgifter; namnet på den kassan är talande för hur ärendet har hanterats. Nu återstår det att se hur denna förutsedda utgift kommer hanteras 2012 i kassan för oförutsedda utgifter.

Övertagandet är en konsekvens av ett medborgarförslag som lämnades in för ett år sedan av en kommunmedborgare. Medboragarförslaget lyfter fram problematiken med att kommunen inte behandlar invånarna i Ludvigsborg lika. Det är otroligt positivt att enskilda individer har möjlighet att utnyttja denna möjlighet till demokratisk ventil, som medborgarförslagen innebär.

Innan medborgarförslaget lämnades in föregicks ärendet av år av diskussioner mellan vägföreningen och kommunen, utan att kommunen förstod problematiken som lapptäcket av kommunbetalda medlemmar i Ludvigsborg gav upphov till. Det var precis som om budskapet om kommunallagens krav på likabehandling inte respekterades för förvuxna sommarstugeområden.

Så visst är detta en seger för Ludvigsborgarna, men mer än så, är detta en seger för medborgarens makt att påverka.

Artikel i Skd 2011-10-02.

Vad hände på kommunstyrelsemötet

onsdag, oktober 19th, 2011

Idag har jag som Ludvigsborgare nåtts av positiva besked från vägföreningens ordförande. Kommunstyrelsen anser på måndagen helt plötsligt att det nu finns pengar till att ta över väghållningen i Ludvigsborg. Intressant, eftersom det för två veckor sedan inte fanns några pengar alls till detta förrän 2013. Kommunens kassa måste ha vittjats djupare i prövningen denna gång.

Gissar att pengarna skall komma från kommunstyrelsens kassa för oförutsedda utgifter. På något sätt kan det kännas bra att man nu konstaterat att en oförutsedd utgift metamorferat till en förutsedd utgift och därmed reducerat risken totalt. Samtidigt kan jag inte undgå att fundera om inte volymen av potentiella oförutsedda utgifter matematiskt tangerar oändligheten. Även om det är teoretiskt intressant, är dock de sannolika oförutsedda utgifterna konstant men dess budget nu mindre vilket ger en högre risk. Dessutom är det jobbigt att i kalkylerna (speciellt för en liten kommun) kalkylera med oändligheten som en parameter.

Jag var tyvärr förhindrad att deltaga på kommunstyrelsesammanträdet på måndagen, men jag tror att en motsvarande argumentation som Donald Rumsfeldt förde om Irakiska massförstörelsevapen, drogs på sammanträdet om budgeten för sannolika utgifter och vad man vet om dem. 

Den resulterande klarheten i den ekonomiska situationen lär vara lika talande som närvaron av eventuella massförstörelsevapen i Irak. Ytterligare en likhet mellan Irakiska massförstörelsevapen och kommunkassan kan komma på utfallet också; väldigt nära noll i båda fallen.

Uppdaterad artikel i SkD 2011-11-19

Ny adress på snöfakturan: Fulltofta

lördag, oktober 8th, 2011

Frånvaro eller inte, resultatet blev det samma. När sveket inträffade förra gången lät man påskina att väghållningen skulle ordnas under ordnade former (min kursivering nedan):

Ja, nåt gick uppenbarligen fel i min frånvaro. Hittills har det varit en konsensus om det viktiga i ett övertagande av ansvaret i kommunens regi.

Räknar med att det går att landa i det igen, och har pratat med vägföreningens ordförande om hur jag avser driva detta vidare. Utvecklar det inte här mer än så, av olika skäl som jag berättat för Dig tidigare. Viktigt att hålla isär olika intressen!

Viktigt också att vi behandlar olika kommuninvånare lika. Så, i min värld skäl att hoppas på en bra utgång när frågan kommer upp i ordnade former nästa gång.

Har det gått för snabbt någonstans?

Nu verkar det oordnas under oordnade former – vilken soppa. Tre frågor:

1. Vad var det som gick fel – försvann hela kommunkassan under frånvaron i samband Turkietsemestern?

2. Har vi enkla medborgare missförstått det hela – i varje fall verkar det inte ha varit någon konsensus om att behandla kommunmedborgarna lika. Vilken konsensus är det som omtalas?

3. Har hela programmet, om att vi skall leva upp till kommunallagens krav om likabehandling, varit en one man show i en egen värld eller eget universum? Frågan är, kommer ESS anläggningen skapa ett maskhål till detta paralella universum så att vi andra också kan se vad som händer där? Vi är 15000 invånare som desperat undrar…

Som det till slut visade sig, löftet var inte vatten värt när det kom till kritan, det är lika tungt att uppleva det oavsett om det handlar om vinkraftspark i Svensköp eller asfalt i Ludvigsborg. I Ludvigsborg är vi djupt besvikna över detta svek och löftesbrott. I och med löftet sattes vägföreningen på en räls om oundvikligen kommer leda till konkurs – vems är det ansvaret?

Det är tydligt att fixar- och trixarkulturen inte funkar längre; gång efter annan stöts det på patrull i verkligheten när man inte kan trolla bort domstolsbeslut eller gräva fram pengar ur kassan för oväntade utgifter nu när pengarna är slut.

Vad som dessutom är slut är mitt tålamod. Jag vill inte höra mer skit som det ställts till med, oavsett om det gäller idiotavtal om  nedsmutsad tomtmark eller fullständigt vanvettiga anmälningar mot partivänner som har andra åsikter. Det får vara slut nu – vi har kommit till vägs ände.

Idag har jag pratat med entreprenören som skötte vinterväghållningen förra året kostade det 3500 kronor, per gång. Skall man räkna in kostnaden för gång- och cykelvägarna här ute så ökar kostnaden med 1300 kronor per gång, men dessa kanske ansvarig kan skotta för hand själv.

Länk till artikel från SkD.

Årsmöte i vägföreningen

söndag, juni 19th, 2011

Årets stora höjdpunkt i vägföreningen – årsmötet. Mötet inleddes med att samhällsbyggnadschefen Stefan Winberg kom och berättade om processen för kommunens övertagande av driften och betalningsansvaret. Än så länge har inga beslut fattats men enligt Stefan finns det en viljeriktning inom politiken att så skall ske.

Jag har under en tid mailledes haft en fråga till Stefan angående avtalet mellan kommunen och fastighetsägarna på Blågullsvägen angående vägföreningsavgiften. Vid närmare efterforskning visade det sig att kommunen skulle varit väghållare. Detta hade glömts bort och vägföreningen röjt gatorna även där i vintras.

På podiet från vänster: Carl-Gustav Olofsson, Torbjörn Malvå och Eva Karlsson

Efter den informationen startade årsmötet med Torbjörn Malvå som mötesordförande. Torbjörn väljs som ny ordförande för vägföreningen och Elisabet Ekborg går upp som ordinarie. Alla väljs på ett år, trots att stadgan stipulerar två-års-val.

Årsavgiften för 2011 beslutas att vara 0 kronor. Med 100kkr på kassan räcker det till början på vintern, sedan är det kommunen som måste ta över.

Till min dotters stora besvikelse var det inga kakor på detta årsmötet.