Valet stod mellan personintriger och Hörbys bästa

I måndags var det fullmäktige igen. Sista för säsongen och för mig och demokrati och visionsgruppen var det lite extra spännande.

Beredningsgruppen hade begärt att få sitt förordnande förlängt i två månader för att genomföra den medborgardialog som vi initierade i maj månad. När ärendet om förlängning kom till fullmäktige hade tiden förlängts till fyra månader och att ledamöterna i grupperna skulle väljas om.

Ung man släpas bort mellan Kjell-Åke och Sonja - ett beställningsjobb?

Denna förändring kom från KSAU och det rådde ganska så snart inga otydligheter om vad det var som var i görningen. Redan tidigt kuppades Farid bort från Miljöpartiets plats i gruppen av La Famiglia.

Precis före fullmäktigemötet kickades jag och Magnus Ljungkvist ut från moderaternas poster i beredningsgruppen av den moderata fullmäktigegruppen. Samma öde gick Kamer till mötes i den andra beredningsgruppen.

Jag hade redan före femklövermötet den 17/6 varnat den Moderata gruppordföranden Eva Lindholm för denna utveckling och manat till besinning, men trots det så valde man att splittra gruppen. Personkonflikterna inom Moderaterna och Miljöpartiet fick gå före kommunens bästa och man väljer att äventyra två års arbete i gruppen. Detta står i skarp och intressant kontrast till de andra partigrupperna i fullmäktige i Hörby.

Inför fullmäktige läste jag upp konsekvensen av de moderata- och miljöpartistiska gruppernas beslut enligt följande:

Herr ordförande

Begäran från demokrati och visionsgruppen var en två månaders förlängning. Detta för att genomföra den fördjupade medborgardialogen under sommaren som vi initierat.

Planen var att sammanställa resultatet i september och redovisa rapporten i oktober. Genom denna plan skulle vi fullföljt uppdraget för beredningsgruppen som det definierade av fullmäktige 2011.

Är det dock så att personer i gruppen skall bytas ut (hanteras i nästa ärende) måste vi avbryta medborgardialogen och presentera rapporten till slutet av augusti. Detta för att få den allsidiga belysningen i rapporten av de diskussioner som förevarit under de två år som gruppen har verkat.

Utifrån dessa förutsättningar kan man ifrågasätta rimligheten i beslutet om förlängning av Demokrati och visionsgruppen på fyra månader. Detta på grund av att samtal i partiöverskridande konstellationer grundar sig på förtroende och sådant tar som bekant tid att bygga upp.

Jag lämnar denna information till protokollet som en protokollsanteckning.

Tack för ordet.

Med den informationen gick man från Moderat- och Miljöpartistiskt håll vidare och avsiktligt splittrade gruppen utan ta hänsyn till det pågående arbetet.

Jag ställer mig frågan vad dessa partigrupper verkligen har för överordnat intresse; att härska i personstrider eller att verka för kommunens bästa?

Två år efter det att Lars Ahlkvist lovade att stallet skall spolas ur, så ser vi att så effektueras. Vi noterar att ingen hänsyn tas till konsekvenserna för kommunen.

Välkommen till valrörelsen 2014.

Uppdaterad: Länk till artikel i Skd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.