Posts Tagged ‘Demokrati’

En helt annan tydlighet krävs från Sveridemokraterna

lördag, juli 7th, 2012

Det är med förfäran jag läser om de uttalanden som Ronny Esbjörnsson skall ha gjort i olika kommentarsfält om statsministern och immigrationsministern. Läs om dem på nyhetssiten nyheter24.se.

Vad som dessutom är än värre är det officiella svaret från SD i Hörby som glider på tydligheten. Uno Johansson är ordförande i SD i Hörby och säger till nyheter24.se om Ronny Esbjörnsson:

– Han är lite försynt. Han menade inget illa med det alls med hoten, säger Uno Johansson.

Det är en överslätande attityd som är fullständigt oacceptabel. Det skall vara en nolltolerans mot ett språkbruk som förråar politiken. En extrapolering av detta beteende och man hamnar hos Breivik och dennes föreställningsvärld.

Det finns ingen som har någonting att vinna på detta beteende, speciellt inte Sverigedemokraterna själva. Demokrati är en långsamt malande kvarn för att insynen och klokheten skall beredas utrymme i beslutsprocessen. Revolutionära tankegångar med våldsamma annotationer hör inte hemma i det svenska systemet.

Vår värld här i Hörby och i Sverige är som kommunicerande kärl med utlandet och andra kulturer. Det har varit så genom alla tider och kommer fortsätta vara det. Jag är ingen patriot eller nationalist, men det som vi har här i Sverige och som vi varje dag måste kämpa för att behålla, är att demokrati och transparens går segrande ut från varje diskussion och varje beslut.

Det är djupt bekymmersamt att SD i Hörby inte är med på den båten.

Läs artiklar om detta i SkD: “Hotfulla SD-inlägg mot Reinfeldt” och SDs svar “SD-politiker kan få sitta kvar trots dödshot

Tankar om den kommunala debatten

fredag, april 13th, 2012

Jag läser på socialdemokraten Anita Ullmans blogg om hur man blir en rasist eller högerextrem om man inte tycker om Namibiaturerna. Lite skämtsamt skulle jag kunna vända på den observationen: Om det är så att man inte kan diskutera och ha åsikter om projekt med fjärran kulturer, då är man rasist. Men det finns en djupare konsekvens.

Tidigare har jag skrivit om hur ofta rasistkortet spelas ut och frågat er läsare om det är en effektiv metod. En fjärdedel tyckte att det var ett effektivt sätt, att i debatten kleta ner någon annans person med begrepp som av historien är förknippat med de mest gruvliga övergreppen mot mänskligheten.

Inte för att jag likaställer bristande syn på yttrandefrihet med folkmord, men dessa begrepp är utplacerade på samma skala men inte på samma position, graderad på brottens gravitet.  Att direkt lägga hämsko på debatten genom att plocka fram de kraftigaste ord man besitter, har bara ett syfte.

Nu när jag har tänkt lite till ser jag att det finns ett annat perspektiv på detta. Initialt så tänkte jag bara på vad andras bild på den “nedsmetade” skulle bli. Nu ser jag dock att effekten på den nedsmetades vilja att diskutera också påverkas och det är så mycket mer allvarligt. Detta är vad vi normalt sett refererar till som härskartekniker.

Intressant nog ser vi det rätt så ofta inom Hörbypolitiken. Det finns riktligt med direkta anklagelser om maffia och om rasism, men även indirekta anklagelser som insinuerar att det goda ledarskapet och sanna värderingarna är det enda och rätta. Detta innebär indirekt att opponenternas ledarskap och värderingar är obefintligt eller åtminstone förkastligt.  

För i vems intresse är det att inte vilja ha mer debatt med mer åsikter och mer argument. Ingen demokratisk sinnad person skulle i sin vildaste fantasi vilja uppnå detta. Är det så att vi har problem här i kommunen? Detta måste vi i så fall sätta sökarljuset på.

Varför är detta då viktigt? Om man inte bemödar sig med att notera nyanserna lär man ej heller kunna tillgodogöra sig nya perspektiv. Att leva i ignorans måste väl ändå vara upp till den enskilde? Men vägen mot fundamentalism är utstakad med sinnet som anväder överorden. Få mirakelkurer finns att tillgå, oavsett hur mycket man tror på mirakler, för att vända på den resan som ofelbart bär till stupet.

Vi har redan under mandatperioden haft skarpa konfrontationer mellan den representativa demokratin och ren och skär maktfullkomlighet. De lagar som skulle skydda oss mot kupper höll precis mot angreppet. Men hur centralt och starkt är egentligen demokratibegreppet i Hörby? Är det så att man ens får ta upp detta i ljuset? Dessa frågor är så intressanta att fundera över och vi alla har orsak att göra just detta.

I  morgondagens inlägg skall jag ta ett exempel på hur demokratisk representation har hamnat i baksätet och vilka konsekvenser det får.

Reptiliernas revansch – men en dinosaurie är alltid en dinosaurie

måndag, januari 23rd, 2012

Reptilens tunga är tvekluven för att lukta av omgivningen – även våra socialdemokrater i Hörby luktar av på samma sätt. Försiktigt viftande på  tungan till ljudet av en väsning, avkännandes vindens innehåll. Sedan en snabb indragning för en analys av omgivningens tillstånd. Baserat på detta, agerar socialdemokraten lika förutbestämt som reptilen.
 
Med stark tro på att kunna välta mandatfördelningen i socialnämnden till sin fördel, är det dags för socialdemokraten att peka finger. Man börjar med att säga ”vi har försök hålla oss borta, men nu är måttet rågat.” Men så har det inte varit; det var faktiskt facket och socialdemokraterna som satte elden till fnösket i somras och nu hoppas man att detta är glömt. Med ett enkelt trix fick de femklöveretablissemanget i kommunen på kroken och hos dem bröt paniken ut på grund av det skakiga ledarskapet. Brandkårsutryckningen tog genast fart – här skulle det ”spolas”, snabbt och urskiljningslöst.
 
Historien känner vi allt för väl, med konstanta angrepp på moderata ledamöter i socialnämnden, från fack och opposition. Socialnämndens moderater backar inte och fortsätter aktivt driva kraven på ekonomisk styrning i socialförvaltningen, oavsett hur obekvämt detta än må verka vara. Men kommunens diarium ljuger inte – cirkusen sattes igång med ovan socialistiska skrivelse.

Så när vi i socialnämnden skulle ta ställning till ordförandens bisarra förslag till upplösning av den egna nämnden, som denne hade förlorat kontrollen över, så drogs huvudet in mellan de socialistiska axlarna. Man sa att man inte ville ta ställning, ity ”detta var ett majoritetsproblem” som det hette.
 
När man kommer tillbaka till kommunstyrelsen kommer de tvekluvna tungorna fram, för nu var det upplagt för smash. På mötet är socialdemokraterna naturligtsvis förtjusta, mangrant (föga förvånande med den partipiskan) röstar man för det odemokratiska beslutet, men garderar sig själva med en protokollsanteckning som motsäger beslutet självt.
 
Nu i dagarna går de socialdemokratiska bloggarna igång på att jag ville ha en genomlysning av sekretessanmälan från flera håll än ett. Då var det helt plötsligt olämpligt att ställa den frågan, precis som om jag angrep en av deras partikamrater… När ”partikamratens” anmälan skulle behandlas i höstas sades inget. Var fanns då ifrågasättandet? När man kommer att kunna lösa detta till kostnaden av ett e-mail ojar sig Heidi Laine Lundgren på sin blogg för kostnaderna, samtidigt som hon matar kommunens snöslungor med skattepengar.

Så ser ni samma mönster som jag? Att belysa ärenden, må det vara den politiska styrningen av socialförvaltningen eller ärenden om sekretessanmälan, så tar man väldigt lätt på det – endast i ord värnas demokrati och öppenhet, i handling lämnar de mycket att önska. Tvekluvet var det…

Nästa socialdemokrat vill samma dag göra sig skyldig till något som verkar nära besläktat med ministerstyre. På Susanne Meijers blogg kan man läsa följande:

Näväl, i detta läge tog jag tillbaka mitt avslagsyrkande på vidare utredning gällande förtal som Per Elis (M) ville föra vidare tillsammans med Maria (C). Grunden till att jag tog tillbaka mitt avslagsyrkande var att de 2 frågor som yrkades av Per Alis istället skulle ställas via epost till juristen som  skrivit svaret till nämnden.

När jag nu läser protokollet som Maria Danielsson (C) och Staffan Salomonsson (M) justerat framkommer det inte att uppdraget skall ske via en epostkontakt.

(Susanne avser protokoll från SNAU 2012-01-09, §10)

Är det så här man som politiker skall agera? Skall förvaltningen instrueras om huruvuda man skall skicka e-mail eller någon annan form av korrepondens. Inte konstigt att det behövs tillfälligt höjda arvoden.
 
Ja, det är tydligt att våra socialdemokrater i Hörby är politiskt växelvarma – när det börjar hetta till i Hörbypolitiken vaknar de  socialdemokratiska reptilerna till liv. Reptilhjärnan sprätter till höger och vänster (fast mest till vänster) utan koordination eller sofistikation.
 
Men, även en blind höna träffar rätt ibland, och då tänker jag på Juholt på riksplanet – om ändå fler hade haft förmågan att veta när det är dags att kasta in handduken, hade mellanvalsdvalan kunnat fortsätta hos våra socialdemokrater.

Inställt SD möte

onsdag, september 15th, 2010

Aftonbladet och SVT rapporterar att ytterligare ett Sverigedemokat-möte har blivit inställt på grund av att polisen inte kunnat garantera säkerheten. Jag tycker det är mycket bekymmersamt att antidemokratiska element kan sätta stopp för åsiktyttrande.

Skall man problemematisera lite så kan man konstatera att det kanske inte är så konstigt, då Sverigedemokraterna står för värderingar som inte hör hemma i en stat där alla invånare har samma värde, oavsett vilket ursprung man har. Att det då kommer fram element, som i sig själva är en spegel på Sverigedemokraterna själva, är kanske inte så förvånande.

Frågor om japansk demokrati reses

onsdag, juni 9th, 2010

För några månader sedan fick jag en film av min väninna. Den låg länge på mitt skrivbord utan att jag tittade igenom den. Men när jag förra veckan röjde av skrivbordet hittade jag filmen och kollade på den. Det var filmen The Cove som hade legat på mitt bord och den handlade om hur man i Japan jagar delfiner och andra valar. Visst var den intressant och skrämmande på alla vis. Den övertygade mig nästan att delfiner är mer kluriga rackare än människor och att japanska delfinfiskare inte är så sympatiska. Filmen lades till handlingarna utan åtgärd (d.v.s. att jag t.ex. bloggade om det).

Som en tanke läste jag igår en artikel på Dagens Industri om att Japan stoppar en delfinfilm och jag börjar fundera på hur det står till med demokratin i Japan. Visserligen är det inte staten som direkt sätter stopp för filmen, men aktivister hotar filmdistibutören som ger vika och ställer in visningar. Det är fundamental att man i en demokrati skall utan våld eller hot om våld skall få framföra sin åsikt. Om så inte kan ske är det ett mycket allvarligt problem i samhället.

Amerikanska militärbasen väster om Tokyo ställde in visningen  på grund av att filmen är “sensitive to local political and cultural concerns“. Man invaderar länder och dödar civila på löpande band i Afgahnistan. Hur är detta konsekvent på något vis? Hur visar man att det är någon högre vision om ett bättre samhälle som de slåss för med kanoner och klusterbomber?

International Whaling Comission är en tandlös organisation som har tappat allt vad respekt är. Hur kan det ha gått så långt för att vara politiskt korrekt? Bara för att man är en internationell organisation så kan man inte ge upp alla principer för att hålla alla medlemmar på gott humör.

Detta är något att tänka på inför valrörelsen när Sverigedemokraterna kommer fram i media. Tar man till ickedemokratiska metoder för att stoppa dem, skadar man samma frihet som man säger sig kämpa för.

Pingat till intresseant.se

Varifrån kommer åsiktsrädslan i Sverige

lördag, mars 27th, 2010

På många skolor debatteras huruvida Sverigedemokraterna skall släppas in för att framföra sin politik. Rektorer och politiker stormar om att man inte kan gå dem till mötes. Ibland hänvisas det till säkerheten, ibland till Sverigedemokraternas människosyn. I Eslöv vågar inte ens rektorn ta beslutet utan försöker skicka bollen över till politikerna (läs artikel i Skånska Dagbladet).

Jag måste erkänna att jag känner mig lite olustig till mods att man inom den kontrollerade miljön som skolan utgör, där möten med politiska partier sker på elevernas villkor, inte vågar tillämpa de mest basala demokratiska principer.

Se detta inslag från SVT aktuellt för en bakgrund:

14% av skolorna har intagit ståndpunkten att alla åsikter är inte välkomna.

Våld

Argument som framförs att det skulle kunna uppstå våld i samband med ett sådan möte är mycket allvarligt – om hotet är reellt på någon skola är det ett fall för SÄPO och deras roll som ansvariga för författningsskyddet. Det är fundamentalt att yttrandefriheten bevaras och inte skräms till tystnad genom våld eller hot om våld.

Åsikterna

Det är fullständigt oacceptabelt att hänvisa till Sverigedemokraternas åsikter när man tar beslut om att förbjuda alla partier att komma till skolorna. Vad som är ännu mer oroväckande är lärares antidemokratiska metoder.  Som exempel sätter lärare betyg på åsikter. Det är kontraaproduktivt att signalera att “du har inte rätt till din åsikt”.

Tack ock lov säger Skolverket att det är fel, men dessa nyttiga idioter framhärdar. Vilket buskap förmedlas till eleverna genom detta handlande?

Konsekvenser

Konsekvenserna av locket-på metoden kommer bli att elever kommer inte att konfronteras med olika perspektiv och ideologier. Som skola kommer man, genom att förtrycka åsikter, fostra människor som är totalitära och inte demokratiska. Man kommer inte att få bredd på diskussionen och elever kommer inte få hjälp att analyser och få perspektiv på Nationaldemokraterna eller Sverigedemokraternas icke-toleranta syn på människor i samhället.

Lösning

Hur gör man för att komma rätt har? Naturligtvis skall alla åsikter välkomnas i skolan, men åsikterna får absolut inte stå oemotsagda. Det åligger lärare att hjälpa elever att förstå vad som är etiskt rätt och fel i argumentationen. Läraren måste förklara konsekvenserna av en nationalistisk politik – varför det låter bra, men får katastrofala konsekvenser för samhället och människorna där i.

Tyvärr finner man nog orsaken till problemet hos lärarkollektivet. Att försöka nysta i och förklara Sverige och National – demokraternas åsikter är som att rensa avloppet, inte speciellt trevligt men någon måste göra det. Rektorn på Bergaskolan i Eslöv är ett exempel på detta, och uppenbarligen förstår hon inte skolans roll i samhället.

Nu är inte lärarna de enda som har tvekat inför att ta i skiten; från politiskt håll har man umgåtts med tanken att frysa ut Sverigedemokraterna genom att undvika debatter. Helt fel! Vädra ut deras unkna värderingar – studera vad de verkligen står för och vilka männikor som finns bakom.

Det är som om man har missat hela poängen med skolan. Det övergripande syftet med skolan måste vara att utveckla människor till kritiskt ock kreativt tänkande samhällsmedborgare.

Pingat till intresseant.se