Posts Tagged ‘Hörbymoderaterna’

Ja, vad skall partiet göra?

söndag, februari 23rd, 2014

Efter en vecka borta från allt var bredband heter så har jag återkommit till civilisationen. Nu på morgonen läser jag igenom skörden av Skånskan för att se vad som hänt under veckan.

Visst är socialens plötsliga 15 miljonersunderskott det mest signifikanta som kommunen har att brottas med – att 40% av kommunens omsättning inte är genomlyst av ekonomisystemet är skrämmande.

Åt det mer humoristiska slaget är nyheten om holmgången på Samhällsbyggnadsförvaltningen mellan facken och Lars Ahlkvist på ena sidan och Pelle Skerup och hans nämnd på andra sidan.

Kommunalrådet Lars Ahkvist (M) kommenterar i Skånskan 20/2:

Det parti han representerar har att vidta lämpliga åtgärder, men även kommunen som arbetsgivare kan vidta åtgärder för att förbättra situationen, betonar Ahlkvist.

Det här kommer att bli mycket spännande att se hur Moderaternas nya roder Eva Lindholm skall ta sig an denna utmaning. De stallspolningar som hittills genomförts har mest handlat om symptomen på den extremt låga takhöjden – varje form av åsikt straffas ut. Skall man nu ta itu med det av kommunalrådet identifierade problemet?

lagt_i_tak

Varning för lågt i tak

På tal om takhöjden – Lars Ahlkvist kommenterar i papperstidningen den 16/2 om sitt ställningstagande för Mittskånes turism AB:

För min del har jag redan tagit ställning. Detta är en fråga som diskuterats i flera år. Vi har högt i tak inom Moderaterna. Alla måste inte tycka lika hela tiden.

Med tanke på att jag och Lars Eriksson blev utkastade från Moderaterna för att vi vägrade censurera bort kommunalrådets kommentarer från våra bloggar har jag svårt att se detta höga tak.

Fler som haft plötslig kontakt med taket: nu senast blev det Birgitta Andersson som fick silversnöret. På det Moderata nomineringsmötet slog i taket när hon sa vad vi alla kan se angående den nya moderatlistan: “listan består bara av rookies”. FEL! Så kan man inte säga, bort med henne.

Hur skall Eva Lindholm, sufflerad av Lars Ingmar Ljungman, lösa denna situation – omöjligt att få styr på det skenande kommunalrådet som struntar i allt för han skall inte vara med längre. Dessutom markerar han avstånd med att referera till sitt eget part som “det partiet”.

Har han inte kvar jobbet på Moderat-kansliet i Malmö längre? Är det möjligt att Lars Eriksson på sin blogg har rätt i att Ahlkvisten fixar sin reträttpost som VD i turistbolaget?

Dramat fortsätter säkert nästa vecka.

Det är något med vattnet…

torsdag, december 5th, 2013
vatten-300x300

Oroliga strömningar i kommunala vattenledningar?

För inte så länge sedan så var jag på ett möte i Höör med Moderater. En ledande företrädare för Moderaterna i Höör kommenterade angående bråken i Hörby, som ingalunda bara gäller Moderaterna utan nästan hela spektrumet, att det måste ha något med vattnet att göra i Hörby.

För inte så länge sedan så kopplades Höör och Hörbys vatten och avloppsorganisationer ihop till en gemensam nämnd (artikel i SkD 2013-11-07).

Igår var det en artikel i SkD 2013-12-05 om att en Moderat i Höör riskerar uteslutning för att han haft en avvikande åsikt.

Minsann – det måste ha något med vattnet att göra. Huka er nu andra partier i Höör!

Men var det inte bra att visa flagg?

torsdag, november 7th, 2013

Min bloggarkollega Lars Eriksson har för en tid sedan gjort slag i saken och dragit konsekvensen av han blivit utstött av Moderaterna i Hörby. Efter en kampanj av sällan skådat slag från Moderaterna har han nu gått med i Centerpartiet som förstår att uppfatta en organiserad och engagerad kraft i kommunpolitiken.

Skånska Dagbladet har 2013-11-07 en bra artikel som beskriver övergången. Lars Eriksson är knivskarp i sin kritik av Lars Ahlkvist och säger i tidningen:

Jag står fast vid att han bör lämna sin plats. Ju fortare han gör det desto större möjligheter för Hörbypolitiken att förbättra sitt rykte.

sin blogg skriver Lars Eriksson om personerna i politiken:

För mig handlar det också om personerna bakom politiken, dess öppenhet, samarbetsförmåga och inte minst möjligheter att genomföra en bra politik som Hörbyborna har glädje av.

Och visst är det den springande punkten; Som det konstateras i tidningen är hanteringen av tavlan ett bra exempel på hur maktfullkomligheten har stigit kommunstyrelsens ordförande åt huvudet.

Att så respektlöst fullständigt ignorera folkstormen mot tavlan visar på distansen mellan Hörbyborna och dess kommunalråd. Lars Ahlkvists kommentar i uppföljningsartikeln till ovan artikel talar sitt tydliga språk:

Lars Ahlkvist tycker sig märka av en attitydförändring till tavelprojektet hos Hörbyborna.
– Det är mycket positivare tongångar nu, efter avtäckningen av tavlan, säger Lars Ahlkvist.

Man kan bara fundera på om han har haft någon kontakt med befolkningen det senaste året eller om det bara är Namibier som intresserar numera?

Oavsett vilket så kan man se att något har hänt i utvecklingen. Strax ovanför citatet får Lars Ahlkvist en fråga om nästa val:

Ställer du upp för omval i valet nästa år?
– Det har jag ingen kommentar till just nu. Det talar jag om när det är aktuellt.
Och när blir det aktuellt?
– Det återkommer jag till. Det är i första hand partiet som ska ha det beskedet.

Inget besked! Det står ju i stark kontrast till uttalandet som fälldes i Skånska Dagbladet 2012-03-30:

Trots att det är två och ett halvt år kvar till valet 2014 lägger kommunalrådet redan nu korten på borden och säga att han kandiderar i nästa val. Med tanke på den turbulens som har varit tycker han att det är viktigt att tidigt ge besked till väljarna om sin politiska framtid.
– Jag har bestämt mig för att ställa upp även i nästa val. Jag söker väljarnas stöd för ett ledarskap som bygger på delaktighet, öppenhet och en humanistisk människosyn. Detta har visat sig vara ett framgångsrecept inom femklövern i Hörby och tillsammans har vi åstadkommit väldigt mycket.

Är det så att Lars Ahlkvist inser att det ledarskap han står för; uteslutningar, sekretess och antidemokratisk medborgarsyn inte är speciellt gångbart i Hörby 2014?

De två måttstockarna

lördag, september 28th, 2013

Hörbymoderaterna har drabbats av ytterligare en skandal i form av polisamälan av Staffan Salomonsson för grovt bedrägeri. Vi som tillhör 99,9% av hörbyborna som befinner sig utanför den moderata fullmäktigegruppen får med ärendet en bra insikt i hur etiken jobbar internt.

För att göra det nedan lite mer begripligt för en bredare mängd tar jag med ett gruppmötesprotokoll från 2013-02-06 sidorna två och tre. Där diskuteras dels bloggandet av moderata ledamöter samt nämnda Staffan Salomonssons förehavanden.

Aldrig någonsin har någon inom den moderata fullmäktigegruppen, allra minst presidiet, visat konkret vad i mina eller Lars Erikssons bloggar som är kränkande.Det var en ren och skär Kafkaprocess som genomfördes under vintern, något som majoriteten av den moderata fullmäktigegruppen inte hade några som helst problem med att medverka i.

Jag vet att det finns ett antal kommenterar på min blogg från Lars Ahlkvist som är kränkande, men det är ren och skär väljarinformation att ha dessa kvar inför valet 2014.

Vad som här är intressant är att gruppen beslutar i princip samman sak vad gäller bloggandet och Staffan Salomonsson; att presidiet får i uppdrag att agera kraftfullt. I fallet med bloggandet skall man agera kraftfullt om censuren inte genomförs, och i fallet med Staffan Salomonsson att agera kraftfullt om det kommer fram något som är skadande för partiet.

Så, nu är vi ett halvår senare och kan se facit av de dubbla måttstockarna. Bloggarna blev utkastade utan att veta vad man konkret var anklagad för, medan Lars Ahlkvists vän Staffan Salomonsson äger frågan själv huruvida han tänker ta timeout. Eva Lindholm säger i tidningen:

Jag har upplyst Staffan Salomonsson om vad som står i kandidatförsäkran och han funderar på om han skall ta time out. Det är Staffan som äger frågan och han måste själv bestämma om han skall ta time out.

Grov ekobrottslighet är inte missgynnande för partiet. Är detta norm för gruppen, ja då borde ingen av gruppmedlemmarna vara i närheten av kommunens kassa i budgetarbetet.

Så då ställer vi frågorna mot varandra: Ospecificerad artikel på en blogg eller grova ekobrott. Vilket av dessa skulle du anse vara tyngst vägande för agerande från presidiet? 99.9% av Hörbyborna skulle svarat annorlunda än vad Eva Lindholm gör.

Ny styrelse i Hörbymoderaterna

fredag, mars 1st, 2013

Lars-Ingvar Ljungman var mötesordförande. Avgående ordförande Venche Larsson till höger.

Hörbymoderaterna hade årsmöte på kvällen den 28 februari. En ny styrelse valdes som består av Lars Lindvall (ordf), Lars Göran Ritmer (v. ordf), Gunilla Jansson, Stefan Jepson, Martin Nilsson. Självskriven ledamot i styrelsen är Eva Lindholm.

Eva Lindholm är ordförande i fullmäktigegruppen, och Lars Lindvall är tillsammans med Birger Torkildsen resten av presidiet i fullmäktigegruppen. Lindvall och Ritmer är båda poliser – huruvida de är ordningspoliser förtäljer inte historien… Martin Nilsson är kvar sedan den förra styrelsen.

Efter sex år i styrelsen kändes det inte vemodigt att lämna uppdraget. De två senaste åren var jag dessutom sekreterare, vilket är ett administrativt krävande jobb.Nu kan all min kraft fokuseras på förbättringar som vi kan göra här i Hörby i stället för intern parti-administration.

Sista uppdraget i föreningen var på årsmötet där jag valdes till årsmötessekreterare. I vanlig ordning var det snabba ryck. Protokollet var signerat och klart 30 minuter efter att ordföranden förklarat mötet avslutat. Det finns mätbar effektivitet inom politiken!

Efter sedvanlig smörgåstårta höll Moderaternas riksdagsledamot Ann-Charlotte Hammar en dragning om hur spelplanen ligger på riksnivå inför valrörelsen 2014. Mycket spännande.

Årsmöte igen

onsdag, februari 29th, 2012

Ett helt år har gått sedan förra årsmötet hos Hörbymoderaterna. Igår, den 28/2, var det dags igen för ett årsmöte. Var vi 36 deltagare på mötet som hölls i föreningslokalen. Traditionsenligt var det Anna Palm som ledde förhandlingarna och återigen gick det undan.

Anna Palm och Venche Larsson skickade klubban mellan sig under kvällen

Jag lyckades naturligtvis förvilla en del av mötesdeltagarna som avgående sekreterare, genom att lägga ut en hög med förra årets dagordning. Anna redde upp situationen med bravur.

Smörgåstårta

Även enligt traditionen serverades smörgåstårta. Årets version var lite besynnerlig med ingen kräm (vad den nu består av) som täckte toppen och sidorna. Detta gav en liten torr känsla och det är inget eftersträvansvärt, till skillnad mot den torra champagnen som inte serverades…

Hittills har 2010 års smörgåstårta varit bäst… hade det med valåret att göra?

Den nya styrelsen för 2012 består av

Ordförande: Venche Larsson
Vice ordförande: Eva Lindholm
Kassör: Birger Torkildsen
Sekreterare: Per Elis Jansson
Klubbmästare: Martin Nilsson
Nya medier: Lars Eriksson
samt Carl-Henrik Olofsson

Eva fortsätter som tidigare att vara medlemsansvarig vilket även det borgar för ökat medlemsantal.

Det finns en bred samsyn och nu fortsätter vi framåt

lördag, februari 4th, 2012


Det diskuteras ofta om sprickan i Moderaterna vad gäller Socialnämndens varande eller inte varande. Visst är det så att vi har lidit av för stor närvaro av den Machiavelliska intelligensen[1] men faktum är att Moderaterna är rätt så eniga, speciellt i Socialnämndsfrågan.

Det går inte att förneka att tre av moderaternas femtonmannagrupp i Fullmäktige stödde förslaget att lösa upp Socialnämnden, men vad som är mer intressant är att 12 moderater inte ställde sig bakom förslaget. Visserligen kan kommentarerna i SkD 2012-02-01 ge en annan bild, om större oordning, men min bild är att den absoluta lejonparten av gruppen är bra samspelta och det bådar ju gott för framtiden.

Gruppledaren för moderaterna visade vägen framåt och gav en samsyn att bygga vidare på i Socialnämndsfrågan. Även Centern, som var kluvna i frågan, visade en positiv riktning till att forma en gemensam åsikt inom centergruppen.

Visst kan man ha en avvikande mening – jag själv gick på tvärs med mitt parti (ja, faktiskt hela övriga Fullmäktige) vad gällde snöskottningsmotionen från Sossarna, och det anser inte jag vara något konstigt i det. Enligt våra stadgar anmälde jag det till gruppordföranden och förklarade min ståndpunkt och därmed var det bra med det. Precis så tycker jag att ett parti skall fungera.

Inga partipiskor utan en öppen dialog och diskussion. Låt oss inte glömma att det är jag och varje annan enskild ledamot i Fullmäktige som är personligt ansvarig för besluten som fattas – inte det parti man tillhör.

Den största behållningen för mig från debatten är demokratiaspekten – ledamotens roll i det politiska beslutsfattandet, må det vara i nämnden eller fullmäktige. Fråga din kommunpolitiker i Hörby, hur denne ser på sin roll som förtroendevald, vem man representerar, sig själv, partiet, väljarna? Det är en fundamental fråga, vilket vi just i Socialnämndsfallet var tvungna att aktualisera och som jag tycker mitt parti hanterade på ett bra sätt.

De rättigheter som vi har som förtroendevalda är sköra, och varje försök att sätta dessa rättigheter på undantag måste omedelbart tas fram i ljuset för reflektion. Det var otroligt nära i måndags, men nätet höll och våra principer gäller fortfarande.

Miljöpartiet till angrepp på alliansens ledamöter med osanningar

fredag, december 9th, 2011


Miljöpartiets båda representanter i kommunfullmäktige tänker inte avvakta Socialnämndens svar – redan nu är man ute i media och utser sig själva till offer i en stor konspiration . Så här uttalar sig Socialnämndens ordförande till Sydnytt 2011-12-07:

Enligt Jane Cimmerbeck har flera ledamöter inte kunnat acceptera att ordförandeposten gick till en miljöpartist.

Det är nog bara Miljöpartiet själva som inte ser ledarskapsproblemet. I kommentarfältet till en artikel i ämnet på Skånska dagbladet kommenterar Miljöpartiets ordförande 2011-12-07 följande:

I ett år har trakasserierna av ordföranden pågått. Få av ledamöterna har reflekterat över att det är TILLSAMMAN som nämnden får sin styrka. En grupp av några personer har istället för samarbete ständigt letat efter tillfällen att förringa, smutskasta och motarbeta ordföranden, påhejade av den mest kryssade “politikern” i Hörby.
Detta är definitivt inte det innehåll som jag önskar inom politiken.
Tyvärr är nog loppet kört för socialnämndens nuvarande sammansättning men jag tycker att de inblandade är skyldiga ordföranden en gemensam ursäkt.

Det är uppenbart att Miljöpartiets förmåga att se bristerna inom Socialnämndens ledarskap är starkt begränsat och färgat av något som kan liknas vid bunkermentalitet. Det tydligaste exemplet är beslutet om Källhaga i somras, när ordföranden drev socialnämnden i en ortogonal riktning mot hur nämnden ville. På ett kaosartat möte med massor av yrkanden tvingade en enig nämnd fram ett beslut mot sin egen ordförande, som stretade emot in i det sista. Lyssnande och beredning – var fanns dessa aktiviteter när de behövdes? Ordföranden skickanerade sin nämnd genom att säga att beslutet var oseriöst – är det så en sann demokrat och ledare talar?

Att vi skall be om ursäkt för ordförandens dåliga ledarskap förefaller ju vara ett hån från miljöpartisternas sida mot alliansens representanter. Dessutom angriper de Pelle Skerup, som om han stod bakom och hejade på någon kampanj. Snacka om att man är ute och cyklar i sin argumentation och att man synes lida av någon förföljelsemani. Jane Cimmerbeck säger i en intervju i Skd 2011-12-09:

– Det är få som vågar stå upp mot dessa personer. Man får förvänta sig personlig förföljelse, och det vet alla. De flesta väljer därför att hålla tyst.

Prata ur skägget: Vilka är alla som vet detta? Sedan i somras har dessa anklagelser haglat mot oss; “alla känner”, “många tycker”, “man säger”. Klassisk härskarteknik att ställa oss anklagade i en JosefK situation, där det är omöjligt att bemöta kritiken sakligt.

Långt in på det nya året försökte jag stötta ordföranden där det så uppenbart brast i utförandet. Jag bifogar länkar till korrespondansen och förslagen som jag tipsade om. Med lång erfarenhet från projektledning var det mycket tidigt uppenbart för mig förmågan att organisera flödet av ärenden, sköta kommunikation av status och att ställa krav inte fanns hos ordföranden. Dessutom stod det klart redan på andra mötet att det inte fanns någon verklig budget i Socialnämnden. Även detta påpekades utan att ordföranden såg problemet i det.

Nu sägs det att vi har motarbetat ordföranden i ett år och att vi är sura för att en miljöpartist blev ordförande i nämnden… Det är ju kvalificerat skitsnack och osanning!

Jag, Moderaterna och alliansen tänker fortsätta med att driva ett fokus på ekonomisk styrning inom Socialnämnden i Hörby. Det finns ingen annan väg att gå oavsett hur mycket man slingrar sig på kroken och tycker det är obehagligt. Har man inte koll på styrningen av organisationen så kommer nämnden fortsätta att blöda pengar. Det har inget att göra med huruvuda det är en kvinna eller miljöpartist som sitter vid rodret.

Maila mig på perelis@perelis.se så skickar jag mailet ovan till dig så att du själv kan bilda dig en uppfattning.

Kraftigt stöd till Skerup från kommunalrådet

tisdag, oktober 25th, 2011


Det har inte varit ofta de senaste månaderna man ser i media att Moderater står upp. Otroligt nog har vårt kommunalråd tagit bladet från munnen och rytit till mot Miljöpartiet. På dennes blogg kan man läsa:

Det finns de som hellre vill hota, jobba för egenintresse, utöva påtryckningar, arbeta oetiskt. De tar jag avstånd från.

Utan att kommunalrådet uttryckligen skriver det, ser jag blogginlägget som ett direkt svar på Miljöpartiets angrepp på kommunalrådets partikollega i deras insändare i Skd och på deras blogg förra veckan. Miljöpartiet skriver:

Skall vi släppa fram maffiaväldet helt och hållet eller skall vi sätta stopp innan det är för sent? En majoritet som leds av Pelle Skerup kan vi inte stödja. Vare sig det är formellt eller informellt.

Jag vet inte i vilken skola Miljöpartiet har gått det senaste halvåret, men tydligen verkar man ta spjärn i det drev som jagade oss Moderater i Socialnämnden under sommaren. Kan det ha samma källa? Jag tycker mig känna igen språket, metoden och avsikten – ligger det en rutten fisk någonstans i politiken i Hörby som alla känner stanken av? Kan man spola ut den?

Pelle Skerup har ett kompakt stöd inom Moderaterna och hos väljarna. Förändringarnas vindar blåser över Hörby, mer av samma duger inte längre. När legacy organisationen känner sig “hotad” av denna vind, ser vi en ryggmärgsreaktion i form av misskreditering av oss Moderater som står för förnyelsen. Vi står för den nödvändiga förändringen inom kommunen. Att förändringen är nödvändig är uppenbart då vi kommer att leverera ett minusresultat för helåret. Inom socialnämnen kommer underskottet landa på minst 28.5 miljoner. Att sitta still i båten och hålla käft är inte metoden som kommer leda till framgång.

Årsmöte i Hörbymoderatera på rekordtid

onsdag, mars 16th, 2011

Årets årsmöte hos Hörbymoderaterna genomfördes på 25 minuter med Anna Palm (kommunalråd i Höör) vid klubban. Allt var väl förberett av valberedningen och revisorerna. Själv blev jag överrumplad när jag blev utsedd till sekreterare. 40 minuter efter mötet var protokollet justerat och signerat. Utskick till medlemslistan i morgon när orginalet är pdf-at.

Den nya styrelsen består av följande personer med funktioner, som bestämdes av det konstitutionerande styrelsemötet direkt efter att smörgåstårtan var uppäten:

  • Venche Larsson (ordförande)
  • Mattias Persson (v. ordförande)
  • Birger Torkildsen (kassör)
  • Martin Nilsson (medlemsansvarig)
  • Yvonne Kulstad (web-ansvarig) 
  • Bo Lilja (klubbmästare)
  • Per Elis Jansson (sekreterare)

I sann traditionell anda skall jag recensera smörgåstårtan: Förra året var jag eld och lågor över förträffligheten, medan i år var jag inte helt nöjd. Noterade speciellt att toppskiktet var lagt direkt på det översta lagret bröd utan bruklig saftig gegga. Detta gjorde den övre delen av tårtan torr. I övrigt var den OK, ingen fantastisk upplevelse, men inte heller alltför smaklös och tråkig. Hoppas på bättring nästa år dock.

Gunilla Jansson presenterade valanalysen; varför valet gick som det gick. Det noterades ett antal punkter som kan förbättras till nästa val, men att Hörbymoderaterna gjorde ett strålande val råder det ingen tvekan om. Att ha en lokalkändis i form av Pelle Skerup skadar inte direkt verksamheten.

Birger Torkildsen gick igenom fjorårets finanser, och speciellt valrörelsens påverkan på föreningens ekonomi. Även här sågs förbättringsåtgärder. 

Att ha Birger som kassör i föreningen är en stor tillgång och jag är speciellt tacksam för att han valde att ställa upp i styrelsen ytterligare ett år i samma roll.